ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* DCH

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด