ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRF4H

9999T0
PCN | MDDS
999F9D
PCN | MDDS
999F9R
PCN | MDDS