ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRELU

983356
PCN | MDDS
984505
PCN | MDDS
984512
PCN

SRG11

999H2C
PCN | MDDS
999J2P
PCN | MDDS
999J2Z
PCN | MDDS