ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRELU

983356
PCN
984505
PCN
984512
PCN

SRG11

999H2C
PCN
999J2P
PCN
999J2Z
PCN