ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRCZU

979136
PCN | MDDS
999FRJ
PCN | MDDS
999FX1
PCN | MDDS