ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3YN

963696
PCN | MDDS
999FRG
PCN | MDDS
999FZ1
PCN | MDDS