ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRCZV

979139
PCN | MDDS
999FRK
PCN | MDDS
999FX2
PCN | MDDS