ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRL4J

99AMV4
PCN | MDDS
99APG1
PCN
99APG8
PCN