โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KS (แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KF (แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900T (แคช 16M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900 (แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K (แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700T (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700 (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K (แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700F (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF (แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8086K (แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T (แคช 12M, สูงสุด 4.00 GHz) Launched Desktop ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700 (แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500 (แคช 9M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600 (แคช 9M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600T (แคช 9M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500T (แคช 9M, สูงสุด 3.70 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600K (แคช 9M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600 (แคช 9M, สูงสุด 4.30 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T (แคช 9M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600K (แคช 9M, สูงสุด 4.30 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400T (แคช 9M, สูงสุด 3.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500F (แคช 9M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600KF (แคช 9M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400F (แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400 (แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H (แคช 9M, สูงสุด 3.30 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400 (แคช 9M, สูงสุด 4.00 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500 (แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz) Launched Desktop ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500T (แคช 9M, สูงสุด 3.50 GHz) Launched Desktop ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 9

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350K (แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100T (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300T (แคช 8M, up to 3.80 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300 (แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100F (แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9320 (แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100 (แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350KF (แคช 8M, up to 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300 (แคช 8M, 3.70 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300T (แคช 8M, 3.20 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8350K (แคช 8M, 4.00 GHz) Discontinued Desktop ไม่ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100T (แคช 6M, 3.10 GHz) Launched Desktop ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100 (แคช 6M, 3.60 GHz) Launched Desktop ใช่ Coffee Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

ซีรี่ส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400 (แคช 4M, 3.70 GHz) Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400T (แคช 4M, 3.10 GHz) Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600T (แคช 4M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420T (แคช 4M, 3.20 GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420 (แคช 4M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5620 (แคช 4M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500 (แคช 4M, 3.80 GHz) Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600 (แคช 4M, 3.90 GHz) Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500T (แคช 4M, 3.20 GHz) Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 (แคช 2M, 3.20 GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 (แคช 2M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T (แคช 2M, 3.00 GHz) Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920 (แคช 2M, 3.20 GHz) Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T (แคช 2M, 2.90 GHz) Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900 (แคช 2M, 3.10 GHz) Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610