ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRLD1

99AVA2
PCN

SRMAU

99C46D
PCN