ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับแล็ปท็อป Dell* XPS

ดาวน์โหลด

กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับแล็ปท็อป HP* Spectre

ดาวน์โหลด

โครงการปรับปรุงการประมวลผลของ Intel®

ดาวน์โหลด

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*