ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Wi-Fi สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

ไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และ Wi-Fi สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับผู้ดูแลระบบ IT