ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

โครงการปรับปรุงการประมวลผลของ Intel®

ดาวน์โหลด

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*