ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

844687
PCN
860613
PCN

SL66X

844686
PCN

SL7G4

860614
PCN