ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

844662
PCN
860611
PCN

SL66W

844663
PCN

SL7G5

860610
PCN