ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

844662
PCN | MDDS
860611
PCN | MDDS

SL66W

844663
PCN | MDDS

SL7G5

860610
PCN | MDDS