ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G065916
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3VD

962788
PCN | MDDS