ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3RR

961201
PCN | MDDS
962502
PCN | MDDS
962507
PCN | MDDS