โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2225 (แคช 8.25M, 4.10 GHz) Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB 105 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2245 (แคช 16.5M, 3.90 GHz) Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB 155 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2235 (แคช 8.25M, 3.80 GHz) Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB 130 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2223 (แคช 8.25M, 3.60 GHz) Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2255 (แคช 19.25M, 3.70 GHz) Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2265 (แคช 19.25M, 3.50 GHz) Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2295 (แคช 24.75M, 3.00 GHz) Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2275 (แคช 19.25M, 3.30 GHz) Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2123 (แคช 8.25M, 3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2175 (แคช 19.25M, 2.50 GHz) Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2195 (แคช 24.75M, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2135 (แคช 8.25M, 3.70 GHz) Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2125 (แคช 8.25M, 4.00 GHz) Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2145 (แคช 11M, 3.70 GHz) Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2155 (แคช 13.75M, 3.30 GHz) Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2133 (แคช 8.25M, 3.60 GHz) Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2104 (แคช 8.25M, 3.20 GHz) Launched Q3'17 4 3.20 GHz 8.25 MB 120 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2102 (แคช 8.25M, 2.90 GHz) Launched Q3'17 4 2.90 GHz 8.25 MB 120 W

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
Intel® Xeon® D-2146NT Processor (11M Cache, 2.30 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Intel® Xeon® D-2183IT Processor (22M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Intel® Xeon® D-2187NT Processor (22M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Intel® Xeon® D-2166NT Processor (16.5M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Intel® Xeon® D-2173IT Processor (19.25M Cache, 1.70 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Intel® Xeon® D-2163IT Processor (16.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Intel® Xeon® D-2177NT Processor (19.25M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Intel® Xeon® D-2145NT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2142IT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2143IT Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2123IT Processor (8.25M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W