ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3N4

960011
PCN | MDDS
961059
PCN | MDDS
961083
PCN | MDDS