ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

954842
PCN | MDDS
954855
PCN | MDDS
954854