ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

ไดรเวอร์Intel® Ethernetสําหรับ iWARP ภายใต้ FreeBSD* สําหรับIntel® Ethernet Connection X722