ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR3L4

958962
PCN
959987
PCN
959991
PCN

SR3NH

960065
PCN