ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, 3.70 GHz) Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition (แคช 24.75M, 3.00 GHz) Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10940X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, 3.30 GHz) Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10920X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, 3.50 GHz) Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X X-ซีรีส์ (แคช 16.5M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9920X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition (แคช 24.75M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9940X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9960X X-ซีรีส์ (แคช 22M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9820X X-ซีรีส์ (แคช 16.5M, สูงสุด 4.20 GHz) Discontinued Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition (แคช 24.75M, สูงสุด 4.20 GHz) Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7960X X-ซีรีส์ (แคช 22M, สูงสุด 4.20 GHz) Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7940X X-ซีรีส์ (แคช 19.25M, สูงสุด 4.30 GHz) Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7920X X-ซีรีส์ (แคช 16.5M, สูงสุด 4.30 GHz) Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache 140 W
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7740X (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB 112 W
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7820X (แคช 11M, สูงสุด 4.30 GHz) Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache 140 W
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i9-7900X (แคช 13.75M, สูงสุด 4.30 GHz) Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache 140 W
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7800X (แคช 8.25M, สูงสุด 4.00 GHz) Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache 140 W
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i5-7640X (แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz) Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB 112 W