ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G147881
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3LD

959164
PCN | MDDS

SR3N6

960019
PCN | MDDS

SR3TK

961968
PCN | MDDS