ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับIntel® Compute Card

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet สําหรับIntel® Compute Card

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับIntel® Compute Card

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับIntel® Compute Card