ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับIntel® Compute Card

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับIntel® Compute Card

เครื่องมือIntel® Compute Card Dock Lock และ Eject