ตัวขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel®

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก ตัวขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel® ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ การ์ดคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเชื่อมต่อกับไดรฟ์จำนวนมากได้

ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก Intel ›

ตัวขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel®

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ