ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 40% (SPECrate2017_int_base): การกำหนดค่า: SPEC CPU2017, หน่วยความจำที่ 3200 MT/s, โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า ไม่รองรับ SKU ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ที่ลงท้ายด้วย (H) หรือ (L) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิภาพ โปรดดูที่ www.thailand.intel.com/benchmarks