หน่วยความจำ Intel® Optane™ H20 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State

การผสานรวมเทคโนโลยี Intel® Optane™ และที่เก็บข้อมูล Intel® QLC 3D NAND เพื่อมอบประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนตัวพร้อมด้วยประสิทธิภาพระดับใหม่และความจุขนาดใหญ่ในการจัดเก็บข้อมูล

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

หน่วยความจำ Intel® Optane™ H20 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Retail prices reported as of 23 Jan 2022 03:55:47 GMT