เอฟพีจีเอ Arria® V SX SoC

Intel® SoC FPGA พร้อม HPS ที่ใช้ ARM* และตัวรับส่งสัญญาณที่รองรับแบ็คเพลน 10.3125 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Arria® V SX SoC