เอฟพีจีเอ Arria® V ST SoC

Intel® SoC FPGA พร้อม HPS ที่ใช้ ARM* และตัวรับส่งสัญญาณ 10.3125 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Arria® V ST SoC