เอฟพีจีเอ Arria® V GX

Arria® V GX และ GT FPGA ให้พลังงานรวมต่ำสุดสำหรับการใช้งานขนาดกลาง โดยใช้กระบวนการพลังงานต่ำ 28 nm เพื่อส่งมอบพลังงานสถิตต่ำสุด โดยนำเสนอเครื่องรับส่งสัญญาณที่ใช้พลังงานต่ำสุดสำหรับความเร็วสูงสุด 10.3125 Gbps และให้โครงสร้างที่เหนือกว่าด้วย IP เข้มงวดที่ออกแบบเพื่อลดพลังงานไดนามิก

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Arria® V GX