อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network ซีรี่ส์ I710

อะแดปเตอร์ 1GbE BASE-T แบบ Quad Port รองรับ Energy Efficient Ethernet เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างกิจกรรมที่ใช้พลังงานต่ำ

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network ซีรี่ส์ I710