การเชื่อมต่อ Intel® Ethernet X557

Physical Layer (PHY) สำหรับเวิร์กสเตชั่น เซิร์ฟเวอร์ และการออกแบบแบบฝังที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานที่สำคัญ

การเชื่อมต่อ Intel® Ethernet X557

โปรดลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี CNDA ของคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่าย

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/TH/th/content-collection/rdc/ethernet-connection-x557","collectionGuids":["etm-56897f097c3040ffb87c83f84d8bc68e"],"collectionId":"37182969-8f36-4a52-ae66-a328051b2437","resultPerPage":24.0,"filters":[{"name":"PlatformCodename"},{"name":"Products"},{"name":"ContentType"},{"name":"OperatingSystem"}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html"}