โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

โปรเซสเซอร์ Celeron® ที่มีกราฟิก Intel® UHD ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันแบบฝังทั่วไป หรือรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้พีซี

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

ความสามารถของแอปพลิเคชันแบบฝังทั่วไปหรือรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้พีซี มีกราฟิก Intel® UHD ให้มา

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย จำนวนคอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 7305L เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2022 5 1.10 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900E เปิดตัวเมื่อ Q1'22 2   Intel® Smart Cache ขนาด 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900TE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 2   Intel® Smart Cache ขนาด 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6600HE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 2 2.60 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J6412 เปิดตัวเมื่อ Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N6210 เปิดตัวเมื่อ Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6305E เปิดตัวเมื่อ Q4'20 2 1.80 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J6413 เปิดตัวเมื่อ Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N6211 เปิดตัวเมื่อ Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G5900E เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G5900TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache