รับชมเบื้องหลังกับ Larry Chen

 

Intel ส่งเสริมผู้สร้างเนื้อหาด้วยการเร็นเดอร์เสียง + Pixar RenderMan Fabio Sciedlarczyk

 

 

 

 

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปกับ Mike Thompson

ซอฟต์แวร์ผู้สร้างที่ปรับให้เหมาะสม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1การทำงานของ 6 GHz PC Wi-Fi 6E ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) ร่วมกับระบบปฏิบัติการและเราเตอร์/แอคเซสพอยต์/เกตเวย์ที่รองรับ Wi-Fi 6E รวมไปถึงการจัดสรรคลื่นความถี่ระดับภูมิภาคและการรับรองด้านกฎระเบียบที่จำเป็น เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.intel.com/PerformanceIndex (connectivity)
2อิงตามข้อกำหนด IEEE 802.11ax ข้อได้เปรียบของช่องสัญญาณ 160 MHz และเทคโนโลยี Wi-Fi 6/6E ช่วยให้ได้ความเร็วไคลเอ็นต์พีซีตามทฤษฎีสูงสุดที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ Wi-Fi 5 มาตรฐาน ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไป
3อิงตามการจำลองของ Intel® Engineering ตามข้อกำหนด IEEE 802.11ax ข้อได้เปรียบช่องสัญญาณ 160 MHz และเทคโนโลยี Wi-Fi 6/6E ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลที่จัดการโดยเครือข่ายช่วยให้มีความหน่วงแฝงที่ต่ำลง การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการรับส่งข้อมูลทีมีการแข่งขันในการเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบสุ่มของเครือข่าย Wi-Fi 5 มาตรฐาน