รับชมเบื้องหลังกับ Larry Chen

 

Intel ส่งเสริมผู้สร้างเนื้อหาด้วยการเร็นเดอร์เสียง + Pixar RenderMan Fabio Sciedlarczyk

 

 

 

 

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปกับ Mike Thompson

ซอฟต์แวร์ผู้สร้างที่ปรับให้เหมาะสม