นี่เป็นชุดข้อมูลบันทึกประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel   แก้ไขล่าสุด: ตุลาคม 2013
กลับไปที่ เวอร์ชั่นปัจจุบัน


เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้  ตรวจสอบรายละเอียการใช้คุ้กกี้ได้จาก ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ของเรา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลบัตรที่ใช้ในการชำระเงินด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเราจะแจ้งเหตุผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเราร้องขอข้อมูลนั้นๆ จากท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของท่าน หรือเพื่อนำมาเป็นข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างไปโดยไม่ขออนุญาตจากท่านล่วงหน้า

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสาขาใดๆ ของ Intel ทั่วโลก หรือกับบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต โดย Intel จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำร้องขอได้สำเร็จเท่านั้น และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด

Intel อาจจำเป็นต้องเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการในทางกฎหมายและเพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของ Intel หรือเพื่อปกป้องจากการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ

Intel อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดที่ Intel มีเพื่อการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย กรณีที่มีข้อสงสัยว่าจะมีการหลอกลวง และต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคุกคามความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดๆ การละเมิดข้อตกลงในการใช้ของ Intel หรือเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ประสงค์

ท่านสามารถกำหนดช่องทางการติดต่อได้ผ่านวิธีการต่อไปนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ เข้าไปที่ Intel Subscription Center ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง ระบุชื่อ อีเมลแอดเดรสและรายละเอียดคำขอของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว ให้ระบุชื่อของจดหมายข่าวนั้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สืบค้นและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านวิธีการต่อไปนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เข้าไปที่ Intel Profile Center ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ระบุด้านล่าง ระบุชื่อ อีเมลแอดเดรส ID บัญชีและเป้าหมายคำขอของท่าน

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบร่วมกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหายและการใช้ในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น เราใช้การเข้ารหัสเมื่อมีการส่งถ่ายข้อมูลบัตรสำหรับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

รูปแบบส่วนตัว

Intel ใช้คุ้กกี้ web beacons และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา ในการนำมาเป็นข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของท่านเพื่อปรับปรุงการให้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้คุ้กกี้เพื่อจดจำตัวเลือกประเทศและภาษาที่ท่านเลือกในเว็บไซต์ของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ของเรา โปรดดู ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้

การเก็บข้อมูล

Intel จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม หรือตามที่ข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

เว็บไซท์ที่ถูกเชื่อมโยง

Intel อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แจ้งไว้ทางเว็บไซต์เป็นประจำ

การรักษาความลับของข้อมูลของเด็ก

โดยปกติแล้ว Intel จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากจะทำเช่นนั้น เราต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล หากเราทราบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไว้โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

Intel อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาหรือไปยังบริษัทสาขาของ Intel ทั่วโลก เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เก็บ หรือการดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

Intel ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (U.S.-EU Safe Harbor Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม การนำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป Intel รับรองว่าได้ปฏิบัติตามการให้ความคุ้มครองที่ว่าด้วยการประกาศ, ทางเลือก, การแจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล, ความปลอดภัย, ความถูกต้องของข้อมูล, การเข้าถึง และการบังคับใช้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการการใช้ความคุ้มครอง และเพื่อดูใบรับรองของ Intel โปรดไปที่ http://www.export.gov/safeharbor/

วิธีการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลของท่าน

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 2013