ความช่วยเหลือในการส่งโซลูชัน

การส่งโซลูชันมายัง Intel® Partner Alliance เปิดโอกาสให้คุณได้รับสิทธิ์เข้าถึง Select Benefits Select Benefits เป็นสิทธิ์ประโยชน์พิเศษที่มอบให้คุณเพิ่มเติมจากสิทธิ์ประโยชน์พื้นฐานของ Intel® Partner Alliance และออกแบบมาเพื่อช่วยให้โซลูชันที่ใช้ Intel ของคุณเข้าถึงตลาดได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

เริ่มต้นทันทีโดยส่งโซลูชันของคุณมายังเรา ›

ข้อกำหนดพื้นฐานในการส่งโซลูชันของคุณมายังเรา คือ โซลูชันของคุณต้องมีหนึ่งหรือหลายเทคโนโลยี Intel® และต้องพร้อมวางจำหน่าย

โซลูชันของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามประเภทโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับการตอบกลับของคุณในขั้นตอนการส่งโซลูชัน โซลูชันเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น การส่งแผนผังสถาปัตยกรรม การรายงานข้อมูลการขาย หรือการจัดทำเอกสารประกอบการขายและการตลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดโซลูชัน ›

คุณต้องสมัครเข้าร่วมเป็น สมาชิก Intel® Partner Alliance จึงจะสามารถส่งโซลูชันและได้รับสิทธิ์เข้าถึง Select Benefits

เพื่อกำหนดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในการได้รับสิทธิ์ Select Benefits คุณต้องให้ข้อมูลและ/หรือเอกสาร เช่น เทคโนโลยี Intel® ที่ใช้ในโซลูชัน แผนผังสถาปัตยกรรม เอกสารประกอบการตลาด และเรื่องราวความสำเร็จของคุณ

อ่านคู่มือเตรียมพร้อมการสมัครเข้าร่วมส่งโซลูชัน ›

หากคุณเตรียมพร้อมแล้ว อาจมีการประเมินขั้นต้นเพื่อระบุประเภทโซลูชันที่เหมาะสมซึ่งอาจใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10 นาที ขึ้นอยู่กับประเภทโซลูชัน คุณอาจต้องตอบคำถามเพิ่มเติมซึ่งอาจใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที

หากคุณพบว่าคุณยังไม่มีข้อมูลที่จำเป็นข้างต้น คุณอาจบันทึกการประเมินและกลับเข้ามาให้ข้อมูลให้เสร็จสิ้นในภายหลัง

หลังจากส่งโซลูชันมายังเรา ขั้นตอนการอนุมัติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วันขึ้นอยู่กับจำนวนโซลูชันที่ส่งเข้ามาให้เราตรวจสอบ หากโซลูชันที่คุณส่งมาได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับแจ้งผลทางอีเมล

ในบางกรณี คุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเสนอของคุณร่วมกับทีม Intel ก่อนการอนุมัติ

เมื่อโซลูชันที่คุณส่งมาได้รับอนุมัติ คุณจะได้รับแจ้งผลทางอีเมล และได้รับเชิญให้เข้าร่วมในเซสชันการแนะนำเริ่มต้นเพื่อให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ Select Benefits และขั้นตอนถัดไป

Intel จะจัดกลุ่มโซลูชันที่คุณส่งมาตามประเภทโซลูชันที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดโซลูชันที่คุณส่งมายังเรา Select Benefits เช่น การทำแบรนด์ร่วม การทำการตลาดร่วม เงินทุนพัฒนาการตลาด การสนับสนุนการขาย และ/หรือโอกาสทางการตลาด มีกำหนดไว้ตามประเภทโซลูชัน Select Benefits บางประเภทมอบให้กับพาร์ทเนอร์บางรายเท่านั้น และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าถึง Select Benefits ›

เพื่อกำหนดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในการได้รับสิทธิ์ Select Benefits คุณต้องให้ข้อมูลและ/หรือเอกสาร เช่น เทคโนโลยี Intel® ที่ใช้ในโซลูชัน แผนผังสถาปัตยกรรม เอกสารประกอบการตลาด และเรื่องราวความสำเร็จของคุณ

อ่านคู่มือเตรียมพร้อมการสมัครเข้าร่วมส่งโซลูชัน ›

หากคุณเตรียมพร้อมแล้ว อาจมีการประเมินขั้นต้นเพื่อระบุประเภทโซลูชันที่เหมาะสมซึ่งอาจใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10 นาที ขึ้นอยู่กับประเภทโซลูชัน คุณอาจต้องตอบคำถามเพิ่มเติมซึ่งอาจใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที

หากคุณพบว่าคุณยังไม่มีข้อมูลที่จำเป็นข้างต้น คุณอาจบันทึกการประเมินและกลับเข้ามาให้ข้อมูลให้เสร็จสิ้นในภายหลัง

หลังจากส่งโซลูชันมายังเรา ขั้นตอนการอนุมัติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วันขึ้นอยู่กับจำนวนโซลูชันที่ส่งเข้ามาให้เราตรวจสอบ หากโซลูชันที่คุณส่งมาได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับแจ้งผลทางอีเมล

ในบางกรณี คุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเสนอของคุณร่วมกับทีม Intel ก่อนการอนุมัติ

เมื่อโซลูชันที่คุณส่งมาได้รับอนุมัติ คุณจะได้รับแจ้งผลทางอีเมล และได้รับเชิญให้เข้าร่วมในเซสชันการแนะนำเริ่มต้นเพื่อให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ Select Benefits และขั้นตอนถัดไป

Intel จะจัดกลุ่มโซลูชันที่คุณส่งมาตามประเภทโซลูชันที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดโซลูชันที่คุณส่งมายังเรา Select Benefits เช่น การทำแบรนด์ร่วม การทำการตลาดร่วม เงินทุนพัฒนาการตลาด การสนับสนุนการขาย และ/หรือโอกาสทางการตลาด มีกำหนดไว้ตามประเภทโซลูชัน Select Benefits บางประเภทมอบให้กับพาร์ทเนอร์บางรายเท่านั้น และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าถึง Select Benefits ›