ไดรเวอร์ Intel® NPU - Windows*

794734
4/4/2024

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® NPU Driver - Windows* 32.0.100.2267 สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra และเลือก โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ที่มี Keem Bay แยก (Raptor Lake เท่านั้น)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11* (23H2), Windows 11* (22H2)
  • ขนาด: 163.9 MB
  • SHA256: F43A7E6AA17D62799BF617C3E1D3B922164FDB6471D2335AE5C43E49662D1991

คำอธิบายโดยละเอียด

ไดรเวอร์ Intel ® NPU สําหรับ Windows* (Intel® AI Boost) รวมการรองรับ OpenVino™ 2023.3 ด้วยการสนับสนุนเบื้องต้นที่จํากัดสําหรับ DirectML *(Preview) บน NPU และขนาดหน่วยความจําที่ปรับให้เหมาะสมสําหรับรุ่น Bert*

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับแพลตฟอร์มที่รองรับ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและที่ทราบ รวมถึงส่วนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง/อัปเดตไดรเวอร์ NPU

ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 11* 64-บิต (22H2, 23H2)

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Meteor Lake (โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra) และ Raptor Lake (เลือก โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ที่มี Keem Bay แยก)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้