ไดรเวอร์ชิปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ Intel® สําหรับ Windows* สําหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 741

776553
10/27/2023

บทนำ

Intel® Chipset Device Software จะติดตั้งไฟล์ Windows* INF ลงในระบบเป้าหมายโดยใช้ชิปเซ็ต Intel® 741

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2022 family*
  • ขนาด: 3.8 MB
  • SHA1: B3AB62421C88321BF9C5AB7799566E6C0CCBFD9D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ให้ Intel® Chipset Device Software สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50FCP และ D50DNP ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel 741

Intel® Chipset Device Software จะติดตั้งไฟล์ Windows* INF ลงในระบบเป้าหมาย ไฟล์เหล่านี้แสดงขึ้นกับระบบปฏิบัติการวิธีกําหนดค่าส่วนประกอบชิปเซ็ตของ Intel® เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ทํางานได้อย่างถูกต้อง:

  • รหัสของส่วนประกอบชิปเซ็ต Intel® ในตัวจัดการอุปกรณ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้