แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RT3EX020E

766826
2/16/2023

บทนำ

มีแพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RT3EX020E

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 953.5 KB
  • SHA1: A6264A53AF3F5002B93C2D7A6C37190C165FA893

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RT3EX020E

ข้อมูลแพ็คเกจ

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์: 2.3.24.1008

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RT3EX020E

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้