Intel® AMTบันทึกประจํารุ่น SDK

709449
7/12/2022

บทนำ

รายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ในไฟล์บันทึกประจํารุ่นเฉพาะโมดูล ซึ่งรวมอยู่ในไฟล์ zip สําหรับแต่ละโมดูล AMT SDK สามารถทํางานร่วมกับ CSME เวอร์ชั่นเก่ากว่าได้

คำอธิบายโดยละเอียด

รุ่น AMT SDK นี้เพิ่มการรองรับแพลตฟอร์มRaptor Lake

การแก้ไขที่สําคัญที่สุดคือการเพิ่มการรองรับ TLS เต็มรูปแบบให้กับตัวอย่างและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด การสนับสนุนนี้มีตัวเลือกในการยอมรับใบรับรองที่ลงชื่อด้วยตนเองสําหรับการเชื่อมต่อ TLS การใช้ใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ TLS กับใบรับรองที่ลงชื่อด้วยตนเองที่ไม่น่าเชื่อถือในขั้นต้น นักพัฒนาควรเปลี่ยนไปใช้ใบรับรองที่จัดหาให้โดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อมุ่งสู่การทําผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ไม่มีการปรับใช้ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้ จะต้องใช้คําสั่ง WSMAN AMTAuthenticate() เพื่อตรวจสอบว่าปลายทางเป็นเฟิร์มแวร์Intel AMTที่แท้จริง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หมายเหตุรีลีส

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้