UEFI Shell Update Firmware Utility สําหรับ MinnowBoard Max * และ MinnowBoard Turbot * IA32

674537
10/10/2019

บทนำ

UEFI Shell Update Firmware Utility สําหรับ MinnowBoard Max * และ MinnowBoard Turbot * IA32

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 7.8 KB
  • SHA1: B8F283AC29DE32D10B12026A9253F316A5AA1544

คำอธิบายโดยละเอียด

จัดเตรียมยูทิลิตี UEFI Shell Update Firmware สําหรับ MinnowBoard Max* และ MinnowBoard Turbot* IA32

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้