eSPI

645987
6/17/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยข้อมูลจําเพาะพื้นฐาน eSPI และส่วนต่อท้าย

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 2.1 MB
  • SHA1: BDA5F738A46E3BD8C99F429437AB7E4049F37E9C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยข้อมูลจําเพาะพื้นฐาน eSPI และส่วนต่อท้าย

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้