ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J และ RS3P4GF016J

19840
11/10/2022

บทนำ

มอบไดรเวอร์ Linux* สําหรับตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล Intel แบบ Tri-mode เจนเนอเรชั่น 2 ที่รองรับ JBOD (Passthrough)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 78 MB
  • SHA1: B3ED8559C2215567FA4045A292CD0F3C0C0D7684

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Controller ต่อไปนี้ที่รองรับ JBOD(Passthrough) เท่านั้น:

  • Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J (SAS+SATA)

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = ph24.0-43.00.00.00
ระบบปฏิบัติการ(OS) ที่รองรับ =

  • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U3-U6) x64, RHEL 9
  • SLES* 12(SP3-SP5) x64, SLES* 15 x64 (U1-U3)
  • Ubuntu* (รีลีสทั้งหมด) x64

หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้ง RAID controller จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการด้วย ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้