แพ็คเกจพื้นฐาน Intel® Ethernet Fabric Suite

19815
3/11/2024

บทนำ

IntelEth-Basic [OS Distribution]-x86_64.11.6.0.0.231 ติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์โฮสต์ Intel® Ethernet ที่จําเป็นในการตั้งค่าโหนดการประมวลผล I/O และ Service ด้วยเครื่องมือที่จําเป็น

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ขนาด: 100.3 MB
 • SHA256: 38A4C044CDD3C2ED94148C7510B359680C562CD1CEE2C00D278F53966097067C
 • ขนาด: 47.8 MB
 • SHA256: 6EED42A5B5A24C8FF1F8F4F27E9A1905F358239A38B359C76A3BC5A209952E50
 • ขนาด: 99 MB
 • SHA256: CD3F59D9B2F9880B4BBA4EB5AD0AEB2F17AEF2DC3E9194E051E1957D755A6389
 • ขนาด: 47.5 MB
 • SHA256: 836C0DCC70026CD5ED3E15A48E33CDBEA844A8CB5638D46416EBAF376932CE43
 • ขนาด: 108.2 MB
 • SHA256: 804F439CF09A6CC1CA93B4908F8E390088E0E977FA63688FF334E9AE9562DB1B
 • ขนาด: 106.5 MB
 • SHA256: 49C4540E5C9FF0D7EA4139C0E3D1F0104F84E46F1A5A7AC74E7F96AD465D4038
 • ขนาด: 8.8 MB
 • SHA256: C4515627219DF30C0575A10F5061A53FF29A30AC063235EF8BA342801C00DFC3

คำอธิบายโดยละเอียด

IntelEth-BasicDISTRO.11.6.0.0.231.tgz installation package (โดยที่ DISTRO คือการกระจายระบบปฏิบัติการ) จะติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์โฮสต์ Intel® Ethernet ที่จําเป็นในการตั้งค่าโหนดการประมวลผล I/O และ Service บนเครือข่ายอีเธอร์เน็ตพร้อมไดรเวอร์ สแต็ก และเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการกําหนดค่าในเครื่องและการตรวจสอบ

แพ็คเกจการติดตั้งประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

 • เครื่องมือพื้นฐาน
 • PSM3
 • โมดูล Kernel
 • Eth RoCE
 • เปิด MPI (ofi, gcc)
 • แหล่งที่มา MPI
 • ข้อมูลดีบัก OFA

หมาย เหตุ:
มีแพ็คเกจการติดตั้งซอฟต์แวร์โฮสต์ Intel® Ethernet แยกต่างหากสําหรับการกระจาย Linux* ที่รองรับแต่ละแพ็คเกจ ดูบันทึกประจํารุ่นของแพ็คเกจที่ติดตั้งสําหรับรายการการกระจาย Linux* ที่รองรับ

ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ:

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 5
 • อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810
 • Intel® Data Center GPU Max Series

ซอฟต์แวร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810 ที่รองรับ:

 • อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ชุดไดรเวอร์ทั้งหมด (เวอร์ชัน 28.3)
 • ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับอุปกรณ์ซีรีส์ E810 ภายใต้ Linux* (เวอร์ชัน 1.13.7)
 • ไดรเวอร์ Linux* RDMA สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet E810 และ X722 (เวอร์ชัน 1.13.43)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:

 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 8.8 X86_64 - เคอร์เนลเวอร์ชัน 4.18.0-477.10.1.el8.x86_64
 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 8.9 X86_64 - เคอร์เนลเวอร์ชัน 4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 9.2 X86_64 - kernel เวอร์ชั่น 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 9.3 X86_64 - เคอร์เนลเวอร์ชัน 5.14.0-362.8.1.el9_2.x86_64
 • Rocky Linux* 8.8 (สอดคล้องกับ RHEL* 8.8) kernel เวอร์ชัน 4.18.0-477.10.1.el8.x86_64
 • Rocky Linux* 8.9 (สอดคล้องกับ RHEL* 8.9) kernel เวอร์ชัน 4.18.0-513.5.1.el8.x86_64
 • Rocky Linux* 9.2 (สอดคล้องกับ RHEL* 9.2) kernel เวอร์ชั่น 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
 • Rocky Linux* 9.3 (สอดคล้องกับ RHEL* 9.3) kernel เวอร์ชั่น 5.14.0-362.8.1.el9_2.x86_64
 • SUSE* Linux* Enterprise Server (SLES*) 15.4 X86_64 - เคอร์เนลเวอร์ชัน 5.14.21-150400.22-ค่าเริ่มต้น
 • SUSE* Linux* Enterprise Server (SLES*) 15.5 X86_64 - เคอร์เนลเวอร์ชัน 5.14.21-150500.53-ค่าเริ่มต้น
 • Canonical* Ubuntu Linux Server* 22.04 LTS X86_64 22.04 5.15.0-25-ทั่วไป


บรรจุภัณฑ์ IFS ประกอบด้วยส่วนประกอบ RPM และ SRPM แต่ละชิ้น แต่ละส่วนประกอบมาพร้อมกับ ไฟล์ลิขสิทธิ์ของตัวเอง ต่อไปนี้เป็นรายการตัวอย่าง (ไม่ใช่การแสดงรายการทั้งหมด) ของสิทธิ์การใช้งานต่างๆ

 • สิทธิ์การใช้งานสาธารณะทั่วไป
 • BSD 3-ย่อหน้าที่
 • BSD/GPLV2 คู่
 • ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU v2.0 (โมดูล Kernel เท่านั้น ไม่เชื่อมโยงกับส่วนประกอบอื่นใด)

นอกจากนี้ยังมีเอกสาร "คําประกาศลิขสิทธิ์และใบอนุญาตของบุคคลภายนอก" ซึ่งจัดเตรียมสําเนาไว้
ของสิทธิ์การใช้งานของบุคคลที่สามทั้งหมดที่อาจถูกนํามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน
แพ คเกจ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิทธิ์การใช้งานขาออกสําหรับรายการใดๆ ในแพคเกจนี้และมีไว้เพื่อใช้อ้างอิง
เท่า นั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้