เครื่องมือกําหนดค่า Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA Configuration Tool)

19805
4/25/2023

บทนำ

เครื่องมือกําหนดค่า Intel® Endpoint Management Assistant เป็นเครื่องมือบรรทัดคําสั่งที่ให้ความสามารถในการรองรับ Intel® Active Management Technology ในเครื่องและ Intel® Standard Manageability ซึ่งรวมถึงการค้นพบและเอาต์พุตข้อมูลระบบเกี่ยวกับระบบที่กําลังเรียกใช้อยู่ และการกําหนดค่า Intel® Active Management Technology หรือ Intel® Standard Manageability

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*
  • ขนาด: 1.2 MB
  • SHA1: C8E8EC9ED7A6F74C0B60ADF6A8DCCE349E9FD762

คำอธิบายโดยละเอียด

เครื่องมือกําหนดค่า Intel® Endpoint Management Assistant เป็นเครื่องมือบรรทัดคําสั่งที่ให้ความสามารถในการรองรับ Intel® Active Management Technology ในเครื่องและ Intel® Standard Manageability ซึ่งรวมถึงการค้นพบและเอาต์พุตข้อมูลระบบเกี่ยวกับระบบที่กําลังเรียกใช้อยู่ และการกําหนดค่า Intel® Active Management Technology หรือ Intel® Standard Manageability

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้