irdma RDMA FreeBSD * Driver สําหรับ Intel® Ethernet Controller E810

19762
8/7/2023

บทนำ

ไดรเวอร์ IRDMA RDMA FreeBSD * สําหรับ Intel® Ethernet Controller E810

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 268.7 KB
  • SHA1: 9185219E4D0808B833DB5E5474CFACCBA12BB299

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รุ่นนี้มีไดรเวอร์ FreeBSD RDMA สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตของ Intel®

ไดรเวอร์ irdma สนับสนุนอุปกรณ์ตามตัวควบคุมต่อไปนี้:

* คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet E810-C

* คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet E810-XXV

irdma - x.x.x.tar.gz

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เหล่านี้ได้ที่: https://downloadcenter.intel.com.

มีอะไรใหม่

ดู readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งวิธีระบุอะแด็ปเตอร์พารามิเตอร์บรรทัดคําสั่งคุณลักษณะเพิ่มเติมและปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้