ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 RCS25ZB040LX

19590
4/13/2020

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID SSD Cache Controller

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, CentOS Linux Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 10.1 MB
  • SHA1: F00E57F955BB2AD478C1EF5B0876F7033D21A1C1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 RCS25ZB040LX

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 07.712.02.00
ระบบปฏิบัติการ(OS) ที่รองรับ =

  • RHEL* 7 (U5-U7), RHEL 8 (GA, U1)
  • SLES* 12(SP2-SP5), SLES 15 (GA,U1)
  • Ubuntu*

หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้ง RAID controller จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการด้วย ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้