ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24)

19568
3/22/2022

บทนำ

ส่งมอบไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24 สําหรับตระกูล S2600BP) ที่รองรับ JBOD (passthrough) เท่านั้น

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
 • ขนาด: 64.1 MB
 • SHA1: F98BFCE9E9BA9968468F6DDCA6D3FB821CFEFF05

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Controller ต่อไปนี้สําหรับตระกูล S2600BP:

 • Intel RAID Controller RS3KC
  คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBP12GBGBIT รองรับ JBOD (passthrough) เท่านั้น
 • Intel RAID Controller RS3PC
  คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBPBGB24 ที่รองรับ NVMe/SAS JBOD (passthrough) เท่านั้น

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = ph21.0-40.00.00.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

 • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U2-U4) x64
 • SLES* 12(SP3-SP5) x64, SLES* 15 x64 (U1-U3)
 • Ubuntu* (ทุกรุ่น) x64

หมายเหตุ: ระบบหรือบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของ Intel ต้องรองรับระบบปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้