ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (คอนโทรลเลอร์แบบรวมบน AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24)

19567
5/22/2019

บทนำ

จัดเตรียมไดรเวอร์ Windows สําหรับ Intel RAID Controller RS3KC / RS3PC (Integrated Controller บน AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24 สําหรับตระกูล S2600BP) ที่รองรับ JBOD(passthrough) เท่านั้น

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 2 MB
  • SHA1: 9A1717830B59EEF3D4A46A5826B417721433A3CC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller ต่อไปนี้สําหรับตระกูล S2600BP:

  • Intel RAID Controller RS3KC
    คอนโทรลเลอร์แบบบูรณาการบน AHWBP12GBGBIT รองรับ JBOD(passthrough) เท่านั้น
  • Intel RAID Controller RS3PC
    คอนโทรลเลอร์แบบบูรณาการบน AHWBPBGB24 ที่รองรับ NVMe/SAS JBOD (passthrough) เท่านั้น

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 16.0-2.51.25.02
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้