Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3600 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

19538
12/10/2013

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชั่น 8.0.4.1.1096 ของ Intel® Graphics Media Accelerator สําหรับ Windows 7*, 32 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 17.1 MB
  • SHA1: 9EB7A8CAE691AF3D321FFB3F4C2259E5DDFB48D6

คำอธิบายโดยละเอียด

สิ้นสุดอายุการใช้งาน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการอัปเดตใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทําตลาด การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®
ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต
ต้องทําอย่างไรถ้าตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

รับการสนับสนุน
ฟอรั่มชุมชนการสนับสนุนกราฟิกเป็นการแลกเปลี่ยนแบบเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการตรวจสอบสําหรับชุมชนกราฟิก Intel โปรดไปที่ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมในฟอรั่ม

คุณยังสามารถเข้าถึงการสนับสนุนไดรเวอร์กราฟิก Intel® ได้โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
การระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณ

ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยIntel® Graphics Driver
เว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้